ALV laskuri

Tarvitsetko apua ALV-laskurin käytössä? Tämä opas opastaa sinut käyttämään ALV-laskuria tehokkaasti ja nopeasti.

Syötä vain verokanta ja summa, jonka haluat laskea, ja alv laskuri laskee veron määrän automaattisesti. Voit käyttää tätä laskuria helpottamaan yrityksesi verolaskelmia ja varmistamaan, että ALV-laskusi ovat tarkkoja ja oikein laskettuja.

ALV osuus verollisesta summasta
Verollinen summa
ALV määrä
%
Arvonlisäveron lisääminen verottomaan hintaan
Veroton hinta
Arvonlisäveroprosentti
%

Suomessa käytetään arvonlisäveroa, jonka yleinen verokanta on 24 %. Lisäksi on alennettuja verokantoja 10 % ja 14 % sekä nollaverokanta. Arvonlisävero on tuotteen tai palvelun hintaan sisältyvä vero, joka lisätään verottomaan hintaan. Arvonlisäverolla valtio kerää verotuloja ja rahoittaa julkisia palveluita. Verokantojen avulla pyritään ohjaamaan kuluttajien käyttäytymistä esimerkiksi ympäristön kannalta kestävämmäksi.

Yleinen24 %
Elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut14 %
Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja televisioluvat10 %
Parturi- ja kampaamopalvelut, pienet korjauspalvelut24 %
Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut10 %

ALV-laskukaava

Arvonlisäveron laskukaava on seuraava:

ALV = Verollinen hinta x ALV-prosentti / 100

Missä:

  • ALV on arvonlisäveron määrä
  • Verollinen hinta on tuotteen tai palvelun hinta, johon arvonlisävero lisätään
  • ALV-prosentti on arvonlisäveron prosenttiosuus

Esimerkiksi, jos tuotteen hinta on 100 euroa ja arvonlisäveron prosenttiosuus on 24%, lasketaan arvonlisäveron määrä seuraavasti:

ALV = 100 x 24 / 100 = 24 euroa

Tämä tarkoittaa, että tuotteen kokonaishinta on 124 euroa, josta 24 euroa on arvonlisäveroa.

Yritystoiminnassa ALV-laskeminen on tärkeää. ALV eli arvonlisävero lisätään tuotteiden ja palveluiden hintoihin. ALV:n määrä lasketaan kertomalla tuotteen tai palvelun hinta ALV-prosentilla ja jakamalla tulos luvulla sata plus ALV-prosentti. ALV:n määrä voidaan myös laskea ALV-laskurilla. ALV-laskuri on helppokäyttöinen työkalu, joka auttaa laskemaan ALV:n määrän tuotteen tai palvelun hinnasta. ALV-verolaskuri auttaa yrityksiä noudattamaan EU:n arvonlisäverolainsäädäntöä.

Arvonlisäverokannat Suomessa

Suomessa sovelletaan neljää erilaista arvonlisäverokantaa: yleistä, alennettua, nollaverokantaa ja erityisverokantaa. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, joka koskee useimpia tuotteita ja palveluita.

Alennettu verokanta on 14 % ja koskee esimerkiksi elintarvikkeita, rehuja, ravintola- ja ateriapalveluita. Tämä verokanta kannustaa suomalaisia kuluttamaan terveellisemmin ja käyttämään ravintolapalveluita.

Nollaverokanta on 0 % ja koskee esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksuja. Erityisverokanta on hyvin harvinainen ja koskee erityistä tavaraa tai palvelua, joka ei sovellu mihinkään muuhun verokantaan.

Arvonlisäverokannat vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja yritysten taloudelliseen tilanteeseen. Alennetut arvonlisäverokannat voivat lisätä tiettyjen tuotteiden ja palveluiden kysyntää ja siten alan työllisyyttä.

Esimerkkejä eri palveluiden arvonlisäverokannoista:

  • Taksiyritys: Henkilökuljetuksista peritään 10 % arvonlisäverokantaa, kun taas ruoan kotiinkuljetuksista peritään 24 % arvonlisäverokantaa.

  • Hierontayritys: Hierontapalveluista peritään yleistä 24 % arvonlisäverokantaa. Terveydenhuollon ammattihenkilön antama hieronta on arvonlisäverotonta, eli sen verokanta on 0 %.

  • Hammaslääkäri: Hammaslääkärin palvelut ovat yleensä arvonlisäverottomia, mutta esteettinen hammashoito, kuten hampaiden valkaisu, on arvonlisäverollista ja siihen sovelletaan yleistä 24 % arvonlisäverokantaa.

Alv-laskuri on hyvä apuväline oikean veron määrän laskemisessa ja varmistaa, että verot maksetaan oikein.

Laskussa näkyy eriteltynä kun alv laskuri on ne laskenut

Käännetty ALV

Rakennusalalla käytetään käännettyä arvonlisäveroa, joka tarkoittaa, että aliurakoitsijan ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa suoraan valtiolle. Sen sijaan pääurakoitsija tai rakennuttaja hoitaa veron maksamisen. Tämä on tärkeä toimenpide, joka varmistaa asianmukaisen verotuksen ja vältetään harmaan talouden toiminta.

Käännetty arvonlisävero on erityisen tärkeä rakennusalalla, jossa on paljon aliurakointia ja alihankintaa. Se tekee verotuksesta selkeämpää ja helpommin hallittavaa, kun yritykset eivät maksa veroja suoraan valtiolle.

Tämä auttaa myös tasoittamaan kilpailua rakennusalalla. Kun kaikki yritykset maksavat veronsa asianmukaisesti, ne voivat kilpailla tasavertaisesti hankkeista. Jos joku yritys jättää maksamatta veronsa, se voi tarjota palveluitaan huomattavasti halvemmalla hinnalla, mikä vääristää kilpailua ja vahingoittaa muita alan yrityksiä.

Käännetty arvonlisävero on siis tärkeä toimenpide, joka varmistaa asianmukaisen verotuksen rakennusalalla. Se auttaa myös tasaamaan kilpailua ja edistää terveellistä liiketoimintaa.

Arvonlisävero (ALV) on yksi Suomen suurimmista tulolähteistä

Arvonlisävero (ALV) on yksi Suomen tärkeimmistä verolähteistä, joka kattaa merkittävän osan kaikista veroista. ALV on tasavero, joka peritään kuluttajilta tuotteiden ja palveluiden hinnan päälle, ja se koskee käytännössä kaikkia kuluttajien ostamia tavaroita ja palveluita.

Vuonna 2021 arvonlisäveroa kerättiin yhteensä 23,5 miljardia euroa, mikä osoittaa sen merkityksen julkisyhteisöjen tulonlähteinä. ALV:lla rahoitetaan valtion tärkeitä toimintoja ja palveluita, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta.

Vaikka tulo- ja pääomaverot ovat edelleen merkittäviä veronlähteitä, ne eivät yksin vastaa ALV:n merkitystä. Sosiaaliturvamaksut, jotka sisältävät eläkkeet, ovat toinen tärkeä veronlähde, joka vastaa noin 28%:sta verokertymästä.

On tärkeää, että yritykset ja yksityishenkilöt käyttävät ALV-laskuria oikein ja tarkasti. ALV-laskuri on hyödyllinen työkalu, jonka avulla voidaan laskea ALV:n määrä ja siten varmistaa, että verot maksetaan oikein ja että verovelvollisuudet täytetään asianmukaisesti.

Yritysten on myös tärkeää pitää tarkkaa kirjanpitoa ja seurata ALV-kertymiä, jotta ne voivat ilmoittaa ne verottajalle oikein ja välttyä mahdollisilta veroseuraamuksilta.

Miksi kannattaa käyttää alv laskuria?

ALV-laskuri on merkittävä apuväline jokaiselle yrittäjälle, joka harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja myy tavaroita tai palveluita. Se on erityisen tärkeä, sillä se auttaa laskemaan arvonlisäveron määrän, joka lisätään tuotteen tai palvelun hintaan.

Suomessa arvonlisävero on pakollinen, ja sen määrä on tarkasti määritelty. Käyttämällä alv-laskuria voit välttää laskuvirheet, jotka voisivat johtaa ongelmiin verottajan kanssa ja korkeisiin sakko- ja veromaksuihin.

Lisäksi alv-laskurin käyttö on helppoa ja käyttäjäystävällistä, mikä tarkoittaa, että kuka tahansa voi käyttää sitä, vaikka ei olisikaan laskentatoimen asiantuntija. Alv-laskuri tekee laskennan puolestasi ja säästää sinulta aikaa ja vaivaa.

Lopuksi, alv-laskurin käyttäminen auttaa sinua ymmärtämään paremmin arvonlisäverotusta ja tekemään parempia päätöksiä tulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan alv-laskurin käyttäminen on tärkeää jokaiselle yrittäjälle, joka myy tavaroita tai palveluita Suomessa.

Arvonlisäverolaki

Arvonlisäverolaki on Suomen lainsäädännössä määritelty säädös, joka sääntelee arvonlisäveron perimistä ja maksamista Suomessa. Laki määrittelee arvonlisäveron verokannat, verovelvollisuuden, veron perusteet ja ilmoitusvelvollisuudet. Arvonlisäverolaki on merkittävä säännös kaikille Suomessa toimiville yrityksille ja yrittäjille, sillä sen noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja tai muita seuraamuksia. Arvonlisäverolaki on luettavissa ja saatavilla Finlexin verkkosivustolta, joka on Suomen virallinen lainsäädäntöportaali.

ALV – Usein kysyttyä | UKK

ALV eli arvonlisävero on kulutusvero, joka lisätään tuotteen tai palvelun hintaan ja maksetaan valtiolle. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, mutta on myös alennettuja verokantoja, kuten 14 % ja 10 %.

Jos yrityksen liikevaihto on alle arvonlisäverolain mukaisen alarajan (10 000 €) eikä se harjoita arvonlisäverollista liiketoimintaa, yrityksen ei yleensä tarvitse maksaa arvonlisäveroa.

Se riippuu tilanteesta. Jos työn suorittaja on arvonlisäverovelvollinen, työstä on maksettava arvonlisävero. Jos työn suorittaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa.

Arvonlisävero on 0 % seuraavilla toimialoilla:

  • terveyden- ja sairaanhoito
  • sosiaalihuolto
  • yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakouluopetus ja taiteen perusopetus
  • rahoitus- ja vakuutuspalvelut

Kyllä, arvonlisäveroa voi saada takaisin, jos yrityksen ostot ovat olleet arvonlisäverollisia ja ne ovat liittyneet yrityksen arvonlisäverolliseen myyntiin tai liiketoimintaan.